Acupunctuur als geneeswijze

Acupunctuur maakt als geneeswijze deel uit van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). In China wordt acupunctuur al enkele duizenden jaren beoefend. Het spreekt dan ook vanzelf dat er een schat aan ervaring is opgedaan. Acupunctuur betekent letterlijk steken met de naald: acu= naald, puncture= steken. De laatste eeuw is acupunctuur als behandelwijze ook in het Westen steeds meer in zwang geraakt.

Er zijn veel ‘scholen’ acupunctuur: oor-acupunctuur, TCM-acupunctuur, vijf elementen- acupunctuur, Franse acupunctuur, maar de gemeenschappelijk visie van de verschillende vormen acupunctuur is dat er gestreefd wordt naar het bereiken van evenwicht in lichaam en geest. De mens is meer dan een optelsom van organen, weefsels en emoties. De holistische kijk op de mens is voor de acupuncturist een vanzelfsprekende invalshoek om ziekten en ongemakken te benaderen.

Yin-Yang

Wanneer we het hebben over balans, kunnen we niet zonder het Yin-Yang principe. Yin en Yang worden gezien als tegenstellingen, maar vullen elkaar ook aan. Met andere woorden : het ene kan niet zonder het ander. Voorbeelden : dag en nacht, licht en donker, jong en oud. Je hebt het ene nodig om het andere te kunnen benoemen: zonder dag is er geen nacht, licht herkennen we pas als we weten wat duisternis is. Zo is het ook belangrijk voor het handhaven van een goede gezondheid dat na een periode van aktiviteit er rust genomen wordt. De ontspanning na de inspanning zorgt voor herstel van de energiebalans.

Vijf elementen

Om tot een goede diagnose van ziekte en gezondheid te komen wordt gebruik gemaakt van de vijf elementenleer. De vijf elementen bestaan uit hout - vuur - aarde - metaalwater. Ze staan symbool voor de cyclische veranderingen in het leven. Zoals de seizoenen elkaar opvolgen en de mens verschillende levensfasen meemaakt, zo is energie voortdurend in beweging.

Alles wat we maar aan energie kunnen benoemen, kunnen we onderverdelen in de vijf elementen. Organen, weefsels, emoties, kleuren, geuren hebben allemaal hun plek in de vijf elementen. De energie in het lichaam stroomt door de energiebanen, meridianen genoemd. Deze meridianen zijn genoemd naar het orgaan dat ze van energie voorzien. In het totaal zijn er twaalf meridianen, zo is er een levermeridiaan , een maagmeridiaan, etcetera.

Het netwerk van meridianen en organen kunnen we vergelijken met de autokaart van Nederland. De grote plaatsen als Amsterdam en Leiden bv. kunnen we zien als de organen maag en lever. Wanneer er op de weg tussen Amsterdam en Leiden een file staat, betekent het dat de doorstroming van auto’s naar Leiden verminderd is. In energietermen zeggen we dan dat de energiedoorstroming naar het orgaan lever verminderd is.

Een verminderde doorstroming van een orgaan levert klachten op, bv. vermoeidheid of spierpijn. Wanneer de blokkade met behulp van naaldjes opgeheven wordt, vindt er weer stroming plaats en verdwijnen ongemakken. Door informatie van de patient te verzamelen over hoe en wanneer specifieke klachten als pijn en vermoeidheid optreden, krijgt de acupuncturist een idee hoe het met de energiedoorstroming van de verschillende organen is.


Klassieke Acupunctuur | Praktijk Elsa Wierda - Alkmaar 

Yin Yang - Innerlijke rust